БългарскиEnglish

За нас

Ар Си Дизайн е дружество, създадено през 2005-та година.

Фокусът на дейността ни е изготвянето и съгласуването на инвестиционни проекти във ВиК сектора - улични водопроводи и канализации, сградни ВиК отклонения, и големи инфраструктурни проекти.

Разполагаме с балансиран екип, съставен от млади специалисти, запознати с новите тенденции и технологии, а също така и с опитни консултанти. Tъй като проблемите в този сектор са не само технически, но и административни, ние ще ви предложим най-изгодното решение при спазване на българската и европейската нормативна уредба.

Услуги

Изготвяне на инвестиционни проекти за:

Измерване на водно количество, пълнежна височина и скорост в безнапорно течение:

Изчисляване на хидравличен удар напорни тръбопроводи и мрежи с програмата "Bentley Hammer".

Измерване на водно количество в напорни тръбопроводи, посредством ултразвуков разходомер.

Измерване на свободен хлор във водоснабдителна система, посредством сензон с контролер. Възможност за непрекъснат денонощен мониторинг и автоматично записване на данните.